MIĘDZYNARODOWE ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE
SP DX CONTEST

INTERNATIONAL HAM RADIO CONTEST
SP DX CONTEST

ZGŁOSZONE WYNIKI

Wyniki poniżej generowane są na bieżąco z każdym nadesłanym dziennikiem. Najprawdopodobniej bedą się różniły od wyników oficjalnych, po krzyżowym sprawdzeniu i dokładnej weryfikacji punktacji/mnożników podczas rozliczania zawodów (po upływie terminu nadsyłania logów). Są one przedstawione wyłącznie w celach poglądowych. Kategorie typu single band są przedstawione zgodnie ze zgłoszeniem i nie są jeszcze podzielone pasmowo. Na pozostałych stronach, liczby w nawiasach również odnoszą się do tego typu danych.

RAW SCORES

Results below are updated with every log submitted. They may, and most likely will, change after crosschecking and veryfying QSOs (after log submitting deadline). These are for Your entertainment only, while waiting for official results. Keep in mind, that single-band categories are as submitted, and not divided by bands in this presentation yet. On other pages, all numbers in parentheses refers to such raw data.

MOAB MIXED

NON-SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOAB MIXED HP

NON-SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOAB MIXED LP

NON-SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOAB MIXED QRP

NON-SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOTB MIXED

NON-SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOAB PHONE HP

NON-SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOAB PHONE LP

NON-SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOSB PHONE

NON-SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOAB CW HP

NON-SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOAB CW LP

NON-SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOSB CW

NON-SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SWL MIXED

NON-SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT