Raport z analizy międzyoddziałowego współzawodnictwa PZK w zawodach SP DX Contest 2018

Raport został przygotowany według identycznych algorytmów jak zeszłoroczny (dostępny tutaj). Umożliwi to łatwe porównanie osiągnięć. Uwzględniono jednak rezultaty stacji, które nadesłały logi do kontroli oraz stacje zagraniczne. W zeszłym roku nie było to możliwe z przyczyn technicznych. Znaki wszystkich stacji wystepują w swoim brzmieniu podstawowym (bez łamań).

wynik sumaryczny zawodników indywidualnych i klubowych wg OT

rezultat współzawodnictwa międzyoddziałowego wg różnych kryteriów

Niebieski wykres pokazuje iloczyn sumarycznego wyniku zawodników danego OT osiągniętego w Zawodach (K), odsetka uczestników wśród członków OT (N), średniej zdobytych punktów przez uczestników z danego OT (O) oraz ilości uczestników jakiej oddział dostarczył (E). (w tab. poniżej kolumny: A = K x O x N x E). Wszystkie te wartości pokazują całokształt pracy OT w zawodach. Na wykresie rezultat został podzielony przez wartość 1.000.000 dla zachowania skali.

Zielony wykres pokazuje rezultat wg takiego samego wzoru jak niebieski, po odrzuceniu przypadkowych uczestników i stacji "widmowych" (poniżej 1000 pkt.), pozostawiając jedynie stacje zawodnicze.

Czerwony wykres pokazuje iloczyn sumarycznego wyniku uczestników danego OT osiągnięty w Zawodach i odsetka uczestników wśród członków OT (B = K x N), czyli wg algorytmu rozliczeń prowadzonych do roku 2016.

Pomarańczowy wykres wygenerowano wg takiego samego wzoru jak czerwony, po odrzuceniu najsłabszych stacji.

tabela porównawcza, ujmująca wszystkich uczestników - członków OT PZK

miejsce numer oddziału
1. OT-21 2345203357 172606,24 17 1 18 94 8 102 970998 7104 978102 18,09% 12,50% 17,65% 54339,00
2. OT-31 2183941381 360904,20 39 4 43 111 13 124 785577 255170 1040747 35,14% 30,77% 34,68% 24203,42
3. OT-15 1979931851 174608,60 30 2 32 247 19 266 1369468 81966 1451434 12,15% 10,53% 12,03% 45357,31
4. OT-73 1971672672 228491,03 24 0 24 80 7 87 828280 0 828280 30,00% 0,00% 27,59% 34511,67
5. OT-04 1818513021 261823,96 30 5 35 118 12 130 662286 310203 972489 25,42% 41,67% 26,92% 27785,40
6. OT-17 1165639517 115113,16 18 0 18 106 8 114 729050 0 729050 16,98% 0,00% 15,79% 40502,78
7. OT-14 1130510053 137705,65 27 1 28 175 12 187 917679 1998 919677 15,43% 8,33% 14,97% 32845,61
8. OT-10 1088465269 87102,01 12 1 13 76 21 97 599683 50232 649915 15,79% 4,76% 13,40% 49993,46
9. OT-27 1055633555 222291,26 32 5 37 104 13 117 669662 33259 702921 30,77% 38,46% 31,62% 18997,86
10. OT-22 774209739 99676,51 15 3 18 89 12 101 437466 121830 559296 16,85% 25,00% 17,82% 31072,00
11. OT-26 753688225 145964,80 27 2 29 104 15 119 393923 205036 598959 25,96% 13,33% 24,37% 20653,76
12. OT-16 734810553 136808,74 20 2 22 69 7 76 470319 2293 472612 28,99% 28,57% 28,95% 21482,36
13. OT-28 646127279 111786,45 16 2 18 58 9 67 212728 203366 416094 27,59% 22,22% 26,87% 23116,33
14. OT-37 581450714 113054,76 25 1 26 111 12 123 508586 26250 534836 22,52% 8,33% 21,14% 20570,62
15. OT-32 459810071 70476,92 15 2 17 97 10 107 392878 50712 443590 15,46% 20,00% 15,89% 26093,53
16. OT-11 423354403 69117,10 17 2 19 120 8 128 160301 305330 465631 14,17% 25,00% 14,84% 24506,89
17. OT-18 414276467 72545,65 18 0 18 94 8 102 411092 0 411092 19,15% 0,00% 17,65% 22838,44
18. OT-06 388901287 90423,46 32 2 34 191 29 220 581194 3899 585093 16,75% 6,90% 15,45% 17208,62
19. OT-01 360113582 78624,60 34 2 36 281 21 302 633473 26100 659573 12,10% 9,52% 11,92% 18321,47
20. OT-09 146 7 153
21. OT-50 276670573 35570,86 8 4 12 113 13 126 156320 217174 373494 7,08% 30,77% 9,52% 31124,50
22. OT-12 260093718 65792,41 19 2 21 101 5 106 321340 10755 332095 18,81% 40,00% 19,81% 15814,05
23. OT-25 192405097 66206,22 37 2 39 235 32 267 418628 34630 453258 15,74% 6,25% 14,61% 11622,00
24. OT-03 172413053 24136,84 7 0 7 56 2 58 199991 0 199991 12,50% 0,00% 12,07% 28570,14
25. OT-08 170844327 32480,88 13 1 14 113 14 127 263989 30659 294648 11,50% 7,14% 11,02% 21046,29
26. OT-05 117141152 35280,74 18 0 18 112 10 122 239125 0 239125 16,07% 0,00% 14,75% 13284,72
27. OT-51 97039570 18899,39 9 0 9 81 7 88 184794 0 184794 11,11% 0,00% 10,23% 20532,67
28. OT-20 96107067 36579,38 23 0 23 135 17 152 241742 0 241742 17,04% 0,00% 15,13% 10510,52
29. OT-23 64522577 11852,24 7 0 7 84 6 90 152386 0 152386 8,33% 0,00% 7,78% 21769,43
30. OT-29 35217428 13613,42 8 2 10 73 3 76 29332 74130 103462 10,96% 66,67% 13,16% 10346,20
31. OT-13 28897755 13380,00 11 1 12 84 9 93 103692 3 103695 13,10% 11,11% 12,90% 8641,25
32. OT-24 14570082 5820,47 5 0 5 37 6 43 50056 0 50056 13,51% 0,00% 11,63% 10011,20
33. OT-35 38 2,50 1 0 1 21 3 24 60 0 60 4,76% 0,00% 4,17% 60,00

udział współczynników w ocenie (wszyscy uczestnicy)

Na wykresach pokazano, jak poszczególne współczynniki kształtują ocenę aktywności OT jesli weźmie się pod uwagę stacje o niskiej akrywności. Poszczególne kolory obrazują udział: wyniku OT w zawodach (K), współczynnika obecności (N), średniej zawodniczej (O) i ilości uczestników (E). Porównane zostały do modelowych, przeciętnych wartości: 400.000pkt. wyniku OT, 15% frekwencji wśród czł., śr. wyniku 25.000/stację i 20 uczestników z OT.

Jakkolwiek podstawowy wpływ mają wartości, nie same proporcje, jednak dla zawodników z poszczególnych Oddziałów wskazówką może być dążenie do podniesienia niskich współczynników i ich wzajemnego wyrównywania.

współczynnik obecności (dawniej "aktywności")

Wykresy pokazują graficzne odwzorowanie liczby uczestników - stacji indywidualnych i klubowych - w proporcji do liczby pozostałych członków niestartujących w Zawodach.

ilośc stacji pod względem ich aktywności w Zawodach

Kolorem zielonym została oznaczona ilośc najlepszych stacji, uzyskujących wynik wiekszy od 10000pkt. Żółty kolor oznacza stacje o przeciętnym wyniku (od 1000 do 10000pkt.). Czerwone to natomiast stacje nie mające praktycznie żadnego wpływu na aktywność polskich stacji w eterze. Ciemniejszymi odcieniami zostały oznaczone stacje klubowe.

tabela porównawcza, pomijająca stacje z marginalnie niskim udziałem w Zawodach

Tabela ta, w celach przejrzystości, zawiera dane biorące udział w ocenie, pozostałe nie ulegają zmianie. Obok wartości podano zmianę w stosunku do poprzedniej tabeli. Pominięcie tych stacji pozwala na korektę ich wpływu (a właściwie braku wpływu) na aktywność OT w eterze. Jak zmieniają się inne istotne współczynniki (w tym jedyny stosowany do 2016, nazywany "aktywnością" - N), po ich nieuwzględnieniu, mozna również zobaczyć poniżej.

miejsce numer oddziału

udział współczynników w rzetelnej ocenie (stacje zawodnicze)

Wykresy podobne do przedstawionych wcześniej. Poszczególne kolory obrazują udział: wyniku OT w zawodach (K), współczynnika obecności (N), średniej zawodniczej (O) i ilości uczestników (E). Tym razem w statystykach pominięto stacje ze znikomym wkładem w aktywność w Zawodach.

wyniki uczestników w poszczególnych OT

podsumowanie

Na podstawie powyższych analiz, w pierwszym rzędzie należy wskazać dużo większą aktywność (zarówno ilościową jak i jakościową) polskich stacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Pokazują to dobitnie dwa pierwsze wykresy tego i zeszłorocznego raportu. Jakkolwiek różnicę zwiększa drobna niedokładność danych uzyskanych za rok 2017, to ogólnie - patrząc na sam wynik punktowy, który w miarę dokładnie odzwierciedla aktywność w "eterze" - mozna stwierdzić jej ok. 70% przyrost. Należy przy tym pamiętać, iż rozliczanie w tym roku było nieco mniej pobłażliwe dla błędów operatorskich.

Zasługę należy oddać głównie stacjom członków i klubów PZK, które stanowiły 88% z 809 stacji polskich. Niniejszy raport, obejmujący jedynie te stacje, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na Oddziały Terenowe PZK, pozwala każdemu wyciągnąć własne wnioski. Wszak indywidualnie - nie ma tu lepszych i gorszych stacji, są stacje mniej lub bardziej zaangażowane w tą gałąź naszego hobby. Każdemu, kto choćby na chwilę włączył radiostację aby zwiększyć atrakcyjność SP DX Contestu należą się podziękowania.

wyniki

Celem raportu jest jednak wyłonienie najlepiej zorganizowanych i aktywnych Oddziałów. Zgodnie z wynikami, które zostały obliczone na podstawie wskazanych współczynników, tegorocznym zwycięzcą Współzawodnictwa Oddziałowego SP DX Contest jest Rybnicki Oddział Terenowy PZK nr 31. Należy także wyróżnić - jak zawsze niezawodnych - operatorów z łódzkiego OT-15, którzy kolejny rok z rzędu uzyskali najlepszy sumaryczny wynik punktowy w zawodach i drugie miejsce w rankingu Współzawodnictwa. Trzecie miejsce zajął bydgoski OT-04, nieznacznie ustępując OT-15.

Grzegorz "Spike" Rendchen (op. SP9NJ)
Koordynator ds Sportu PZK
spike9nj@gmail.com