NAGRODY SPECJALNE SPECIAL AWARDS

Jak co roku, fundowane są indywidualne nagrody za konkretne osiągnięcia podczas zawodów. W tym roku nagrody w formie plakiet są przyznawane za osiągnięcie najlepszych wyników punktowych spośród poniższych:

As in every year, special awards are founded for stations with best score while fulfilling conditions below:

CLASS
KATEGORIA
DONOR
FUNDATOR
WINNER
ZDOBYWCA
2nd PLACE
2. MIEJSCE
3rd PLACE
3. MIEJSCE
AFRICA: top SO scoreAndrzej SP8LBK
President of the SP DX Club
CN8MAAZS6MMEA8DSB
ASIA1: top MOAB MIXED score
Andrzej SP8LBK
President of the SP DX Club
JK2VOC
ASIA1: top SOAB CW scoreTomasz SP5NZZP3XTA3D9K2NO
ASIA1: top SOAB MIXED scoreCezary SP5YJH4UYB4J4KJO7KMB
ASIA1: top SOAB PHONE scoreCezary SP5Y 9K9AA71AM4X6DK
AUSTRALIA/OCEANIA: top scoreTomasz SP6TYB5BOYYC6MYOYC6RMT
BALTICS (ES/LY/YL): top SO scoreJakub SQ6NEJLY3BBLY2BKTYL2CV
CANADA: top SOAB HP scoreAndrzej SP9KRVE3TWVE3KPVE3EJ
CZECH & SLOVAKIA: top scoreGabriel SP2FMNOK2MBPOK1VKOM7LW
ENGLAND: top SOAB PHONE LP scoreArek SQ6CUG0BHKG8ZREG8NVX
EUROPE2: top MOAB MIXED scoreSP DX ClubR5DCLZ1KPOLA2AB
EUROPE2: top SOAB CW HP scoreJerzy SP7CVW9A3VMR4HCRT3F
EUROPE2: top SOAB CW LP scoreAndrzej SP8LBK
President of the SP DX Club
R7MMUY5VAIT9RZU
EUROPE2: VK6DXI/SP5IXI Memorial Trophy
(top SOAB MIXED HP score)
SP DX ClubRM4FUT4UUA4FER
EUROPE2: top SOAB MIXED LP scoreStefan SQ9IUX1VTF8DREUG4A
EUROPE2: top SOAB PHONE HP scoreJanusz SP6IXFUA3VFSYP0CIT9VCE
EUROPE2: top SOAB PHONE LP scoreWacław SP5XXXRZ3ZOH6ECMLA4LSA
EUROPE2: top SOTB MIXED scorePaweł SP7AHRN6LRW4WARK3AW
FRANCE: top SOAB MIXED scoreMieczysław SP2ISTF8DREF5PALF5MA
GERMANY: Werner Kuehmel (DL5SP) Memorial Trophy
(top score)
SP2YWL Amateur Radio ClubDA0WRTCDL1NKSDL6RAI
NORTH AMERICA: top SOTB MIXED scoreJan SP3NYUNE8ZKU2MN8II
NORTH AMERICA: top SOAB CW HP scoreMirosław SP1NYNI1LK1GQN3RS
NORTH AMERICA: top SOAB CW LP scoreWładysław SP1AENW1GDVE3VNK2QB
NORTH AMERICA: top SOAB MIXED LP scoreArkadiusz SQ7FPHN2CARVE3TMAC2OC
NORTH AMERICA: top SOAB MIXED HP scoreKrzysztof SP2UUUK1CCW3PUK3WW
NORTH AMERICA: top SOAB PHONE scorePiotr SP2JMRW1ASBKA8QN2RJ
POLAND: top MOAB MIXED scoreWaldemar 3Z6AEF
President of the PZK
SN8BSP2YWL3Z1K
POLAND: top SOAB CW HP scoreWaldemar 3Z6AEF
President of the PZK
SN7QSP2LNWSP3HLM
POLAND: top SOAB CW LP scorePZKSN7OSP9KVCSN8T
POLAND: top SOAB MIXED HP scorePZKSP4ZSP9ATESP1DSZ
POLAND: top SOAB MIXED LP scorePZKSN5YSO3OSP9GFI
POLAND: top SOAB MIXED QRP scoreGrzegorz SQ6SGTSP9NSV/7SQ2DYFSO3AK
POLAND: top SOAB PHONE HP scorePZKSP3GEMSN7DSP8K
POLAND: top SOAB PHONE LP scorePZKSP2GJISQ6DXSQ2WHH
POLAND: top SOTB MIXED scoreCezary SP5YSP4GSP9XCNSP2QG
POLAND: Antoni Magiera (SP9FRZ) Memorial Trophy
(top SP9 MOAB MIXED score)
Spike SP9NJSP9KDASP9PBBSP9KTK
POLAND: top SWL MIXED scoreOT-27 - Field Division of the PZKSP7-003-24SP9-28038SP4-208
RUSSIA - ASIATIC: top scoreOT-26 - Field Division of the PZKRW9QARW9CDRU9TN
RUSSIA - EUROPEAN3: top scoreTomasz SP5AUCRM4FR5DCUA4FER
RUSSIA - KALININGRAD: top scoreJan SP2FWCRN2FRA2FOR2FI
SCANDINAVIA: top MOAB MIXED scoreJerzy SP2ASJLA2AB
SCANDINAVIA: Krzysztof Maciejkiewicz (SP2JKC) Memorial Trophy
(top SOAB MIXED score)
SP2YWL Amateur Radio ClubLA7NFASM5DXROZ7EA
SOUTH AMERICA: top scoreWaldemar 3Z6AEF
President of the PZK
PY5ZHPHC2GRCPY4ARS
SPAIN: top scoreMichał SQ7NSNEA5/PA9MEA5YUEA0021SWL
UKRAINE: top MO scoreAndrzej SP8LBK
President of the SP DX Club
UT7EUR4RWWUW6M
UKRAINE: top SO scoreZbigniew SP4LVKUT4UUX1VTUY5VA
WORLD4: top SO 160M CW scoreSN0HQ TeamJH2FXK
WORLD2: top SO MIXED QRP scoreGrzegorz SP3LAULZ1NDUA1CURRT4W
WORLD2: top SWL MIXED scoreJakub SQ6NEJVE9BK/SWLEZ8-02EA0021SWL

1) except RUSSIA - ASIATIC • 2) except POLAND • 3) except RUSSIA - KALININGRAD • 4) except EUROPE