WYNIKI

Wyniki zostały obliczone wg następującego algorytmu:.

  • do zaliczenia łączności wymagana jest zgodność zalogowanych znaków, grup (bez RST), pasm i emisji - u obu korespondentów;
  • maksymalna rozbiezność czasu łączności między dziennikami to ±15 min.;
  • łączności ze stacjami, które nie nadesłały logu zostały zaliczone, gdy znak danej stacji występował ponad 4 razy w przysłanych logach (włączając sprawdzany);
  • łączności nie mieszczące się w deklarowanej kategorii były zaliczane normalnie, lecz nie dają punktów stacji klasyfikowanej w nieodpowiedniej dla danej łaczności kategorii - jednak mogą dać punkty korespondentowi;
  • duplikaty były przeszukiwane jedynie spośród poprawnych łączności (czyli błędna łączność wcześniejsza nie powoduje uznania za duplikat późniejszej, poprawnej).

RESULTS

Scores were calculated using algorithm below:

  • QSOs were counted as confirmed, while callsigns, reports (excluding RST), bands and modes were matching in both correspondents' logs;
  • maximum time difference was set to ±15 min.;
  • QSOs with stations without submitted logs were counted as confirmed only if such callsign was present more than 4 times in all submitted logs;
  • out-of-class QSOs were checked and confirmed normally, but gave no score for station in incompatible class, still (if applicable), could give points to correspondent;
  • duplicates were searched among confirmed QSOs only (errorneous, earlier entries doesn't make correct, later one, marked as duplicate).
MOAB MIXEDSOAB MIXED HPSOAB MIXED LPSOAB MIXED QRPSOTB MIXEDSOAB PHONE HPSOAB PHONE LPSOSB PHONE 160MSOSB PHONE 80MSOSB PHONE 40MSOSB PHONE 20MSOSB PHONE 15MSOSB PHONE 10MSOAB CW HPSOAB CW LPSOSB CW 160MSOSB CW 80MSOSB CW 40MSOSB CW 20MSOSB CW 15MSOSB CW 10MSWL MIXEDCHECKLOGS

MOAB MIXED

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOAB MIXED HP

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOAB MIXED LP

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOAB MIXED QRP

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOTB MIXED

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOAB PHONE HP

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOAB PHONE LP

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOSB PHONE 160M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOSB PHONE 80M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOSB PHONE 40M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOSB PHONE 20M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOSB PHONE 15M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOSB PHONE 10M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOAB CW HP

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOAB CW LP

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOSB CW 160M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOSB CW 80M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOSB CW 40M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOSB CW 20M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOSB CW 15M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SOSB CW 10M

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

SWL MIXED

NON-SP STATIONS
STATIONCOUNTRYQSOSPOINTSMULTISRESULT
SP STATIONS
STATIONQSOSPOINTSMULTISRESULT

CHECKLOGS